Komornik Sądowy Dorota Działowska organizuje licytacje nieruchomości i ruchomości w Szczecinie


http://komornik.szczecin5.pl/

Kancelaria komornicza prowadzona przez komornik Dorotę Działowską działa przy Sądzie Rejonowym dla regionu Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Skuteczny komornik sądowy zapewnia odzyskiwanie wierzytelności od dłużników prywatnych oraz komercyjnych. Wnioski egzekucyjne jednostka przyjmuje w dni robocze (ich wzór dostępny jest na stronie kancelarii). Windykacja długów w Szczecinie organizowana przez komornika sądowego pozwala odzyskać należności tytułem nieopłaconych czynszów do spółdzielni, faktur oraz wszelkiego typu umów (m.in. kredytowych czy pożyczkowych). Licytacje komornicze organizowane są po uprzedniej wycenie majątku dłużnika. Komornik licytuje m.in. mieszkania, domy, działki, budynki i lokale komercyjne, majątek trwały firm.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska
Pomorska 66
70-812 Szczecin
zachodniopomorskie
Tel.: +48914877192
REGON: 320780071
WWW:


© All rights reserved 2016